Dagpenge (1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage))

Blanketter og skemaer til brug i forbindelse med personaleadministration i Albertslund Kommune


Blanketten "1., 2. og 3. ledighedsdag" anvendes ved uansøgt afsked og til timelønsansatte, der inden for de sidste 4 uger har haft mindst 74 timers beskæftigelse.

1., 2. og 3. ledighedsdag

 

Uansøgt afsked

Husk eventuelt at sende blanketten 1., 2. og 3. ledighedsdag til den afskedigede medarbejder, hvis vedkommende ikke har fået nyt arbejde indenfor de første 3 hverdage efter afskedigelsen (betingelserne for at være berettiget til dagpenge fremgår af blanketten ovenfor).

Blanketten udfyldes og underskrives af den fratrådte medarbejder, som returnerer den til arbejdsstedet. Denne blanket med medarbejderens underskrift er dokumentation for, at udbetaling kan ske.

 

Timelønnede

For at være berettiget til udbetaling af 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage), skal den timelønnede ansatte inden for de sidste 4 uger have haft mindst 74 timers beskæftigelse og være medlem af en A-kasse. Det er medarbejderen selv, der skal henvende sig om sit krav til udbetaling af 1., 2. og 3. ledighedsdag. Blanketten ovenfor skal udfyldes og underskrives af medarbejderen og ledere.

Bemærk at ordningen fra 1.1.2015 er ændret således, at arbejdsgiveren kun  er forpligtet til at betale de 2 første ledighedsdage, hvis vedkommende har været ansat mindre end 3 måneder.

Såvel 2. som 3. ledighedsdage indberettes af arbejdsstedet/decentralt i Tid & Tillæg via Rollebaseret Indgang når blanketten er underskrevet. Husk at isætte datoen for fratrædelsen.