Kvotaændring

Blanketter og skemaer til brug i forbindelse med personaleadministration i Albertslund Kommune


Kvotaændring / ændring af timetal indberettes via Rollebaseret indgang/Løn- & ansættelsesvilkår/Vedligehold medarbejder.

Inden indberetning i Rollebaseret indgang, skal der foreligge en skriftlig ansøgning fra medarbejderen, som lederen godkender/underskriver.

Underskrevet ansøgning fra medarbejderen skal uploades til Personalemappen.