Lønfastsættelse

Blanketter og skemaer til brug i forbindelse med personaleadministration i Albertslund KommuneLønfastsættelsesskema findes herunder under: "Lønforhandlingsskema" og udfyldes, når en aftale om en konkret lønindplacering er forhandlet på plads mellem Albertslund Kommune (den forhandlingsberettigede leder), og den faglige organisation (hos hvilken den pågældende medarbejder er overenskomstdækket).

Underskrevet skema skal uploades til Personalemappen.

Lønændringen indberettes herefter i Rollebaseret indgang/Løn- og ansættelsesvilkår/Vedligehold medarbejder. Vær opmærksom på datoen for lønændringen. Kontrollér ved samme lejlighed, at de øvrige lønelementer er korrekt.

Lønfastsættelse i forbindelse med nyansættelser

Ved ansættelse af ny medarbejder kan det i mange tilfælde være nok alene at indberette nyansættelsen via Rollebaseret Indgang, såfremt indplaceringen sker efter dét der allerede er aftalt i overenskomsten.
Der er dog organisationer, der stadig ønsker, at alle lønindplaceringer i forbindelse med nyansættelse skal forhandles hver gang (fx HK og FOA (pædagogmedhjælpere)).

I det tilfælde, at der skal forhandles løn der ligger udover overenskomsten, så skal det ske via en individuel forhandling. Skemaet hentes i Forhandlermappen, udfyldes og underskrives af parterne, hvorefter skemaet uploades til Personalemappen. Følgende skemaer anvendes:

"Lønfastsættelsesskema KTO" (Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte)
"Lønfastsættelsesskema SHK" (Sundhedskartellet)

Indberetning af lønnen i forbindelse med nyansættelse sker i forbindelse med den generelle oprettelse i Rollebaseret indgang (det er et step i oprettelsen)

Ændring til lønfastsættelsen

Ved ændring i lønfastsættelsen (enten i forbindelse med forhandling af lokal løndannelse eller ved brug af tilbageløbsmidler) anvendes følgende blanketter (blanketterne ligger under menupunktet "Ændring af lønoplysninger") - men først når det underskrevne forhandlerskema er kommet retur fra den faglige organisation:

"Ændring af lønfastsættelse KTO"
"Ændring af lønfastsættelse SHK"