Lønforhandlingsskema

Lønforhandlingsskemaet anvendes til at indgå lønaftaler. Det erstatter det hidtidige Forhandlerskema.


 


Sådan gør du:

Åbn arket, og gem det på din egen computer.

Lønforhandlingsark

Der er to ark at vælge imellem... "Ændring af medarbejders løn" og "Ny medarbejder"

"Ændring af medarbejders løn" består af to sider, øverst "den fremtidige løn" og nederst "den nuværende løn"

Indtast overenskomstnummeret (uden punktum), f.eks 6001 for pædagogoverenskomsten. På begge sider... Overenskomstnummeret får arket til at vælge den korrekte lønskala (Alm. skala / AC skala / Sundhedsskala. Kig i fanen "Vejledning" hvis du ikke kender overenskomstnummeret.

Indtast pensionsprocenten hvis du ønsker et overblik over (ca.) hvor meget medarbejderen vil koste kommunen. Altså arbejdsgiverens udgift til løn inkl. pension. Hvis du ønsker den samlede arbejdsgiverudgift skal der endvidere tillægges særlig feriegodtgørelse (oftest 1,95%) og 0,5% i AKUT, AER og ATP etc.

Udfyld medarbejderens grundløn, funktionstillæg og kvalifikationstillæg.

Hvis der er tale om tidsbegrænsninger af ansættelsesforholdet eller af et løntillæg, så husk at udfylde det i bemærkningsfeltet.

Du er altid velkommen til at kontakte Lønadministrationen, eller personalekonsulent Majken Olesen, Rikke Brandt eller Heidi Stolberg, hvis du har brug for hjælp til arket.

Lønforhandlingsarket beregner den præcise værdi af hvert trin og tillæg. Udregningen sker i 1. januar 2017 niveau, således at den stemmer overens med lønsedlen.