Medarbejderrepræsentanter og MEDudvalg

Blanketter og skemaer til brug i forbindelse med personaleadministration i Albertslund Kommune


Medarbejderrepræsentanter (tillidsrepræsentanter, arbejdsmilljørepræsentanter og medlemmer af MED-udvalg) skal registreres i både lønsystemet og i IPL.

Procedure for registrering 

 

Indberetning af tillidsrepræsentanter

Indberetning af MEDrepræsentanter


Indberetningsskemaet skal sendes til afdelingens MED-sekretær/IPL-ansvarlige, som sikrer, at TR- og MED-udvalgsrepræsentanter indberettes til IPL-systemet. Husk også at give besked pr. mail om, hvis der er sket nyvalg af arbejdsmiljørepræsentanter eller udpeget ny arbejdsmiljøleder.