Omregning af løntillæg

Blanketter og skemaer til brug i forbindelse med personaleadministration i Albertslund Kommune


Ved omregning af tillæg i enten 31.3.00-niveau (KTO) eller 1.1.06- niveau (Sundhedskartellet, SHK) til nuværende lønniveau anvendes altid den seneste godkendte omregningsfaktor (enten pr. 1. januar, pr. 1. april eller pr. 1. oktober)

KTO:

Omregningsfaktoren pr. 1. januar 2017 er 1,344646

SHK:

Omregningsfaktoren pr. 1. januar 2017 er 1,179372