Opsigelse/frætræden

Blanketter og skemaer til brug i forbindelse med personaleadministration i Albertslund Kommune


Ansøgt afsked

Der skal udfyldes en blanket i Rollebaseret Indgang. Gå ind under "Løn- og personaleoplysninger", "Løn- og ansættelsesvilkår" og "Fratrædelse/forlængelse".

Blanketten tager også højde for, hvis vedkommende udtræder af arbejdsmarkedet. Lønadministrationen sender brev til vedkommende.

 

Uansøgt afsked

Er der brug for at afskedige en medarbejder, kontaktes Økonomi & Stab (en personalekonsulent), hvor du kan hente råd og vejledning.

Når medarbejderen er blevet afskediget, indberetter personalekonsulenten fratrædelsen i RI til Lønadministrationen

Korrespondance i forbindelse med opsigelsen gemmes i Personalemappen i "Disciplinære foranstaltninger". Bemærk at kun relevant leder(e) og ansatte med særlige rettigheder (fx personalekonsulenter) har adgang til mappen "Disciplinære foranstaltninger".

 

Test