Orlov og tjenestefrihed

Blanketter og skemaer til brug i forbindelse med personaleadministration i Albertslund Kommune


Der skal uploades til Personalemappen enten en skriftlig aftale eller andet materiale omkring orlov uden løn.

Det fremsendes til Lønadministrationen enten via en mail (inkl. aftalen etc.) på loen@albertslund.dk eller det indberettes via Rollebaseret indgang/Løn- & ansættelsesvilkår som en (bemærknings)blanket.

NB: Vær opmærksom på særlige regler for barselsorlov uden løn. Se særskilt afsnit om dette på Medarbejdersiden.