Refusioner

Blanketter og skemaer til brug i forbindelse med personaleadministration i Albertslund Kommune


Refusion for skånejob, løntilskud, fleksjob, personlige assistenter

Det er Lønadministrationen der sikrer, at refusionen indhentes. Dette forudsætter dog, at afdelingen/institutionen har fremsendt godkendt bevilling til Lønadministrationen.

Pasning af døende i eget hjem

Det er Lønadministrationen, der sikrer, at refusionen indhentes fra medarbejderens bopælskommune. Forudsætningen for dette er dog, at medarbejderens bopælskommune har givet bevilling og at den sendes til Lønadministrationen.

Pasning af alvorligt syge børn under 18 år
Hvis der af medarbejderens bopælskommune er bevilget fuld dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved pasning af alvorligt sygt barn under 18 år, så skal der for den pågældende medarbejder indberettes orlov uden løn. Det kan ske enten ved at udfylde en (bemærknings-)blanket under Vedligehold i Rollebaseret indgang/Løn- & ansættelsesvilkår. Eller at sende en mail til Lønadministrationen på loen@albertslund.dk (se evt. siden om orlov og tjenestefrihed).

AKUT-refusioner

Anvend blanketten AKUT-refusion, og upload den underskrevne blanket til Personalemappen. Når blanketten er uploadet sendes en mail (inkl vedhæftet blanket) til Lønadministrationen, der sikrer at der indhentes refusion.
(Tillidsrepræsentanter, jf § 9 i "aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg"):

  • Stk. 1.1: TR-kurser
  • Stk. 1.2: Udøvelse af hverv
  • Stk. 1.3: Organisationsmøder

Følgende blanketter skal udfyldes, underskrives og sendes til Lønadministrationen, når der skal indhentes refusion fra den faglige organisation:

AKUT-refusion

Bestyrelsesarbejde (BUPL) 

Lederråd (BUPL)