Sygefravær og andet fravær

Blanketter og skemaer til brug i forbindelse med personaleadministration i Albertslund Kommune


Indberetning af sygefravær og andet fravær sker via Tid og Tillæg i Rollebaseret indgang

Notatskema til samtale 1. eller 2. dag

Notatskema til samtale 6. dag

Notatskema til samtale 14. dag

Mulighedserklæring

§56-aftaler

Når der foreligger en godkendt aftale iht. §56 (som altid er en fremadrettet aftale) skal aftalen uploades til Personalemappen. Husk at sende en kopi af den underskrevne aftale til Lønadministrationen på loen@albertslund.dk 

Fraværet indberettes i Tid & Tillæg (sygdom m/§56-aftale).