Begivenhedsbegrænset

Hvilke vilkår gælder


Det skal fremgå af opslaget, hvis stillingen er begivenhedsbegrænset. Er stillingen begivenhedsbegrænset, varer ansættelsen til ophøret af den "begivenhed", som gør, at arbejdspladsen har brug for en vikar. Stillinger kan slås op som begivenhedsgrænsede, hvis der er en saglig grund til det.

En medarbejder kan kun ansættes begivenhedsbegrænset, når arbejdspladsen ikke kan sige præcist, hvor længe der er brug for medarbejderen, og det er uden for arbejdspladsens kontrol at afgøre, hvornår der ikke længere er et behov.

Her er to eksempler på en saglig grund:

Eksempel: En medarbejder skal på barsel, og arbejdspladsen ved ikke, hvornår medarbejderen kommer tilbage. Vikariatet for medarbejderen på barsel kan slås op som en begivenhedsbegrænset stilling.

Eksempel: En medarbejder er langtidssygemeldt, og arbejdspladsen ved ikke, hvornår medarbejderen kommer tilbage. Vikariatet for medarbejderen, der er langtidssygemeldt, kan slås op som en begivenhedsbegrænset stilling.

BEMÆRK, at det ikke er en saglig grund, at arbejdspladsen ikke ved, hvordan behovet for personale er i fremtiden.

Når medarbejderens ansættelse indberettes i Lønportalen, er det vigtigt, at I skriver på blanketten, at der er tale om en begivenhedsbegrænset ansættelse, og den begivenhed, der udløser fratrædelsen, skal fremgå af bemærkningsfeltet.