Hvem kan få et fleksjob?

360 grader rundt om fleksjob


Før en person kan ansættes i et fleksjob, skal vedkommende først bevilliges retten til et fleksjob af bopælskommunen.

Bopælskommunen foretager en vurdering af arbejdsevnen hos personen der ønsker et fleksjob. Arbejdsevnen kan være begrænset af helbredsmæssige, psykiske eller sociale årsager.

Personen skal være under 65 år (eller under 67 år hvis vedkommende er fyldt 60 år inden d. 1. juli 1999).