Hvornår skal jeg slå en stilling op?

Her kan du læse om hvornår man skal slå en stilling op og hvornår man kan undlade det. Skal en stilling slås op internt eller eksternt osv.


Udgangspunktet er, at alle ledige stillinger skal opslås og kun kan besættes ved eksternt opslag.

Derudover skal ledige stillinger i Albertslund Kommune også opslås internt.

Opslag af stillinger på tjenestemandsvilkår skal altid ske eksternt.

En ledig stilling kan dog besættes internt uden opslag, hvis den stilling der på den måde bliver ledig et andet sted i organisationen, efterfølgende opslås eksternt. Det gælder både hvis en ledig stilling besættes internt med en person, der kommer fra en tilsvarende stilling eller fra en højere stilling.

En stiling kan dog ikke besættes internt med en person for hvem stillingen vil være en avancementsstilling, medmindre der er tunge driftsmæssige begrundelser for det, som for eksempel økonomi.

For vikarer gælder, at de ikke kan fortsætte i en fast stilling, der er ledig, uden at stillingen først har været slået op. Det følger af, at alle stillinger i udgangspunktet skal opslås eksternt. Hvis vikaren søger, og vikaren vurderes at være den bedst kvalificerede blandt ansøgerne, kan vikaren selvfølgelig fastansættes.