Hvordan slår jeg stillinger op?

Albertslund kommune har pr. 1. august 2016 indgået nyt samarbejde med Ofir vedr. stillingsannoncering. Kontrakten med Jobindex udløber den 31.juli 2016. Dog bruger vi fortsat Emply til håndtering af kandidater og ansøgninger.


  • Efter du har udarbejdet din annoncetekst skal du sende den til stillingsannoncer@albertslund.dk hos Sekretariatet i Økonomi og Stab. Annoncen skal sendes senest 2 arbejdsdage før du ønsker den online.

 

  • Sammen med teksten skal du sende navnene og e-mail adresser på de personer, der sidder i ansættelsesudvalget, samt Rollebi bruger-id (cixxxxx), på den der betaler e-fakturaer vedr. stillingsannoncer i din afdeling. Hvis der er behov for at ændre eller opdatere ansættelsesudvalg, skal du også rette henvendelse til stillingsannoncer@albertslund.dk

 

  • Udover dette skal du i mailen oplyse hvem der er projektleder og hvem der er rekrutteringsmedarbejder på projektet. Projektleder og rekrutteringsmedarbejder kan godt være den samme, men det kan også være en leder, der er projektleder og en rekrutteringsmedarbejder, der står for at indkalde, sende afslag m.v.

 

  • Hvis ikke din mail indeholder ovenstående oplysninger kan det forsinke processen for annonceringen.
  • Brug af supplerende medieudbyder:

    Hvis I ønsker at bruge supplerende medieudbyder til jeres stillingsannonce/rekruttering, skal I stadig sende annoncen til Økonomi og Stab (på stillingsannoncer@albertslund.dk) . Stillingen skal nemlig under alle omstændigheder slås op som minimumspakke (dvs. på Albertslund Kommune hjemmeside, Albertslund Posten, Ofir, Jobnet og 2 andre medier) og dette er ufravigeligt. Hvis i vil have en supplerende medieudbyder til at hjælpe jer med eksempelvis kandidathåndtering, indkaldelser og afslag er dette er dog op til jer og for egen regning