Hvornår er der ret til konstitutionsvederlag

Løn til en konstitueret medarbejder


Ved aftale om funktionsløn (model A), vil det typisk være en del af aftalen med organisationen, hvor lang en periode der er tale om, så der enten ydes et fast samlet beløb for hele perioden eller så der ydes et beløb måned for måned.

Ved ydelse af vederlag (model B) er der klare regler for, hvornår der skal betales vederlag, og det er:

  • Når konstitutionen har varet mindst 15 kalenderdage i sammenhæng
  • Når konstitutionen sker ved feriefravær, i den situation dog i mindst 22 dage
  • Når medarbejderen, der konstitueres ved feriefravær, ikke varetager souschefopgaver
  • Når medarbejderen, der er konstitueret, efter at have været fraværende for eksempel på grund af ferie eller sygdom, kommer tilbage på arbejdet og fortsat er konstitueret

Når der i øvrigt er ret til vederlag efter model B, fordi der er gået for eksempel mere end 15 kalenderdage eller ved feriefravær i mindst 22 dage, sker betalingen fra den 1. dag medarbejderen var konstitueret i den højere stilling.