Model A

Løn til en konstitueret medarbejder


Når der aftales funktionsløn efter model A, er funktionslønnen pensionsgivende for overenskomstansatte og der skal indbetales supplerende pension for tjenestemænd, hvis konstitutionen ikke er af kortere varighed, medmindre der i forvejen er oprettet en supplerende pensionsordning.

Et naturligt udgangspunkt for aftale af funktionsløn vil være at se på:

  • Lønniveauet i den stilling, der skal konstitueres i
  • Lønniveauet for den medarbejder / de medarbejdere, der midlertidigt skal overtage opgaverne i den højere stilling
  • Omfanget af de opgaver, der skal løses i den højere stilling – er det alle væsentlige opgaver, eller alene mindst halvdelen, eller noget midt imellem