Hvad koster det for arbejdspladsen, at ansætte en ledig i løntilskud?

Pr. 1. januar 2015 er der kommet nye regler om løntilskud. De nye regler betyder blandt andet, at Jobcentret ikke får samme høje refusion fra staten for ansatte i løntilskud som tidliger


Før 1. januar 2015

Arbejdspladsen har ingen udgift til en løntilskudsansættelse. De løntilskudsansættelser som er oprettet før denne dato fortsætter på disse vilkår, indtil løntilskudsansættelsen ophører.

Efter 1. januar 2015

 Det bliver dermed dyrere for Jobcentret at etablere løntilskudsansættelser i kommunen. På den baggrund har direktørforum besluttet at ændre på den måde vi administrerer løntilskud, når medarbejdere ansættes i løntilskud på en af kommunens arbejdspladser. Fremover vil en medarbejder i løntilskud blive lønnet fra den arbejdsplads, hvor personen er ansat – modsat tidligere, hvor personen blev lønnet fra en central pulje i jobcentret.


Ledige, som ikke kommer fra Albertslund Kommune

Arbejdspladsen modtage 107,55 kr. pr. time i refusion fra den aktuelle kommunes jobcenter til dækning af lønudgiften. De fleste medarbejdere i løntilskud får en timeløn på 121,47 kr. (2015-niveau), og antallet af timer varierer alt efter ydelsen. Når I skal vurderer, om I har råd til at ansætte en medarbejder i løntilskud fra en anden kommune end Albertslund, skal I huske at medregne udgifter til ferie og eventuelt også pension i henhold til den relevante overenskomst. Lønafdelingen kan hjælpe med denne beregning.

Ledige, som kommer fra Albertslund Kommune

I Albertslund Jobcenter er der oprettet en kvote på 47 løntilskudsårsværk pr. år. Hvis Albertslund Jobcenter har oplyst, at kandidaten er omfattet af kvoten, vil I modtage 158 kr. pr. time i refusion til dækning af lønudgiften. De fleste medarbejdere i løntilskud får en timeløn på 121,47 kr. (2015-niveau). Når I skal vurderer, om I har råd til at ansætte en medarbejder i løntilskud fra Albertslund, skal I huske at medregne udgifter til ferie og eventuelt også pension i henhold til den relevante overenskomst. Lønafdelingen kan hjælpe med denne beregning.