Hvornår kan der oprettes et løntilskudsjob?

Både ansøgeren, selve arbejdet og arbejdspladsen skal leve op til nogle bestemte krav førend der kan oprettes et løntilskudsjob


Ansøgeren

Det er et krav at følgende grupper skal have været ledige i mere end 6 måneder for at kunne ansættes i løntilskud:

 • Dagpengemodtagere
 • Kontanthjælpsmodtagere
 • Sygedagpengemodtagere
 • Uddannelseshjælpsmodtagere
 • Selvforsørgende
 • Ressourceforløbsmodtagere og
 • Personer, der modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Kravet om mere end 6 måneders ledighed gælder ikke for:

 • Revalidender
 • Førtidspensionister
 • Nyuddannede med handicap
 • Personer, der ikke har en almen eller erhvervsrettet uddannelse på gymnasium eller højere niveau
 • Personer over 50 år og
 • Enlige forsørgere

Albertslund Jobcenter eller ekstern aktør kan oplyse, om en kandidat er berettiget til at komme i løntilskud.

Arbejdspladsen 

Et løntilskudsjob skal give en nettoudvidelse af antallet af medarbejdere i den afdeling eller institution, hvor løntilskudsjobbet oprettes. Kravet om merbeskæftigelse indebærer at en ledig ikke kan ansættes i et løntilskudsjob i stedet for en ordinært ansat, fx når en ordinær stilling bliver ledig.
Der er opstillet et forholdstalskrav, for at sikre et rimeligt forhold mellem antallet af almindelige medarbejdere og antallet af ansatte med løntilskud/ virksomhedspraktikanter.

Det betyder, at der maksimalt må være:

1 ledig i løntilskud pr. 5 ordinært ansatte i en virksomhed med 0-50 ansatte. 1 ledig i løntilskud pr. 10 ordinært ansatte udover de første 50 ansatte.

Det er altid muligt at få én i løntilskud, også selv om der er under 5 ordinært ansatte.


Fordelingen beregnes således:

 • 1-5 ordinært ansatte: 1 person i løntilskud, virksomhedspraktik eller nytteindsats
 • 10 ordinært ansatte: 2 personer
 • 15 ordinært ansatte: 3 personer
 • 20 ordinært ansatte: 4 personer
 • osv op til 50 ordinært ansatte: 10 personer

I virksomheder med 50 eller flere ansatte, kan der herudover (altså udover antallet i forhold til de første 50) kun ansættes 1 pr. 10 ordinært ansatte, dvs.:

 • 60 ordinært ansatte: 11 personer
 • 70 ordinært ansatte: 12 personer
 • Osv.


Der tælles for hver arbejdsplads i kommunen med egen fysisk adresse/eget P-nummer. Rådhuset er en enhed, der har ca. 290 ansatte.


Det er lederens ansvar at sikre, at kravet om merbeskæftigelse er opfyldt.