Hvem gør hvad – ansættelse i seniorjob

Hvem gør hvad, når en ledig ønsker et seniorjob?


• Ansøgningen om seniorjob sendes til Albertslund Kommune, Økonomi & Stab. Det er den lediges A-kasse, der rådgiver personen om, om der er ret til et seniorjob og betingelserne for at få et seniorjob.

• Når Albertslund Kommune har modtaget ansøgningen om et seniorjob kontakter Økonomi & Stab Jobcenteret. Kontaktperson i jobcenteret er p.t. Linda Blaaberg (7416).

• Økonomi & Stab inviterer herefter til og holder en samtale med ansøgeren for at afdække kvalifikationer og interesser med udgangspunkt i CV'et. Lederen fra det/de arbejdsområde/r, det på baggrund af CV'et kan være relevant at tilbyde et seniorjob indenfor, deltager i samtalen

• Økonomi & Stab kontakter ansøgerens A-kasse for at sikre at betingelserne for at få et seniorjob er opfyldt; at ansøgeren er medlem af A-kassen og har ret til efterløn

• Økonomi & Stab afdækker i samarbejde med lederen inden for relevante områder, hvor der kan være et seniorjob, der matcher ansøgerens kvalifikationer og interesser.

På baggrund af afdækningen inviteres ansøgeren til samtale af lederen af den enhed, hvor et konkret seniorjob kan tilbydes. Lederen og medarbejderrepræsentanter for de ansatte i den enhed, hvor seniorjobbet tilbydes, medvirker ved samtalen for at fastlægge seniorjobbets indhold.

• Lederen udfylder ansættelsesblanket, herunder dato for hvornår seniorjobberen kan gå på efterløn, og forhandlerskema og indberetter det til KMD. KMD sender et ansættelsesbrev, hvor det står, hvornår ansættelsen udløber; på samme måde som en tidsbegrænset ansættelse

• Økonomi & Stab orienterer A-kassen om ansættelsen i seniorjobbet.

• Økonomi & Stab orienterer Jobcenteret om ansættelsen i seniorjobbet