Hvem kan få et seniorjob

Hvem gør hvad, når en ledig ønsker et seniorjob?


Personer der har ret til et seniorjob:
• er ledige medlemmer af en A-kasse,
• der har brugt deres ret til dagpenge efter de er fyldt 55 år,
• og som ved fortsat medlemskab af en A-kassen og betaling af efterlønsbidrag,
• opfylder anciennitetskravet for at få efterløn, når de når efterlønsalderen.