Hvornår kan en ledig søge om et seniorjob

Hvem gør hvad, når en ledig ønsker et seniorjob?


En person med ret til et seniorjob kan søge om seniorjobbet tidligst 3 måneder før og senest 2 måneder efter den dag, hvor dagpengeperioden udløber.

Kommunen har pligt til at ansætte personen i seniorjobbet senest 2 måneder efter den dag, hvor ansøgningen er modtaget, dog tidligst dagen efter at dagpengeperioden er udløbet.

Får personen ordinært arbejde inden der er gået 2 måneder fra dagpengeretten er brugt, har personen stadig ret til et seniorjob, hvis personen igen bliver ledig, uden at have optjent ret til dagpenge igen. Personen skal søge om et seniorjobbet inden 2 måneder efter ophøret i det ordinære job. I de tilfælde har kommunen 2 måneder til at finde et seniorjob og til at ansætte i jobbet.

Det samme gælder, hvis en person i et seniorjob får et ordinært arbejde, og bliver ledig inden der er optjent ret til dagpenge igen. Dog har kommunen i sådan en situation kun 1 måned til at finde et seniorjob og til at ansætte i jobbet.

Hvis en seniorjobber, flytter til en anden kommune, har seniorjobberen ret til at fortsætte i seniorjobbet. Seniorjobberen kan også vælge, at få et seniorjob i den nye bopælskommune. Seniorjobberen kan tidligst søge om et seniorjob i den nye bopælskommune 3 måneder før flytningen og senest samtidig med ophøret i seniorjobbet i fraflytningskommunen. Den nye kommune skal ansætte seniorjobberen senest 2 måneder efter den dag, hvor ansøgningen er modtaget, dog tidligst samtidig med flytningen til den nye kommmune.