Kompensation, hvis Albertslund Kommune ikke overholder frister

Hvem gør hvad, når en ledig ønsker et seniorjob?


Hvis Albertslund Kommune ikke ansætter en seniorjobber inden for de frister, der er i loven om seniorjob, skal kommunen betale en kompensation til seniorjobberen. Kompensationen er et beløb, der svarer til størrelsen af de arbejdsløshedsdagpenge, som seniorjobberen modtog ved dagpengeperiodens udløb fratrukket de arbejdsindtægter, som seniorjobberen får i perioden med kompensation.