Hvilke ledige kan indgå i ordningen?

Ved jobrotation erstattes en medarbejder der er på kursus eller under uddannelse, af en vikar


Ledige, som ved ansættelsen har haft en sammenlagt ledighedsperiode på mindst 3 måneder, kan indgå i ordningen. Ved opgørelse af ledighedsperioden medregnes perioder hvor pågældende har modtaget dagpenge mv. eller har været ansat med løntilskud. Ledige, som ved ansættelsen har modtaget kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge i en ledighedsperiode, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, har deltaget i tilbud efter eller været ledig selvforsørgende – i en sammenhængende periode på mindst 3 måneder.