Hvilke medarbejdere kan indgå i ordningen?

Ved jobrotation erstattes en medarbejder der er på kursus eller under uddannelse, af en vikar


Der skal være tale om en ordinært ansat medarbejder, der som minimum har været ansat 30 timer ugentlig, i en lønperiode svarende til en måned som er indberettet til eIndkomst.

Medarbejdere der har været ansat under løntilskud, eller anden form for støttet beskæftigelse, samt elev-lærlinge og tilsvarende uddannelsesansatte, anses i denne sammenhæng ikke for ordinært ansatte medarbejdere.

Målgruppen for uddannelse omfatter medarbejdere, der ikke har en uddannelse der overstiger en erhvervsuddannelse eller tilsvarende og medarbejdere med en højere uddannelse som ikke har haft beskæftigelse inden for deres uddannelsesområde i de sidste 5 år.