Jobrotationsydelsen

Ved jobrotation erstattes en medarbejder der er på kursus eller under uddannelse, af en vikar


Jobrotationsydelsen for hver ansat, der deltager i uddannelse, svarer til højeste dagpengesats plus 60 procent. Ydelsen betales på timebasis, svarende til 176,20 kr. pr. time (1/1-14)

Der kan ikke udbetales jobrotationsydelse, hvis der udbetales voksen- og efteruddannelsesgodtgørelse (VEU-godtgørelse) i forbindelse med, at en medarbejder deltager i uddannelser, der berettiger til godtgørelse efter VEU-lovgivningen eller støtte efter lov om statens voksenuddannelse (SVU). Virksomheden kan desuden ikke samtidig med udbetaling af jobrotationsydelsen modtage løntilskud til vikaren. Ydelsen er en støtte til virksomhedens udgifter i forbindelse med jobrotationen, det vil sige såvel udgifter til løn til vikaren som til betaling af uddannelse, herunder fx deltagerbetaling.


Virksomheder kan dog stadig efter gældende regler gennemføre jobrotation ved at sende medarbejdere på voksenuddannelse med VEU-godtgørelse og lignende og samtidig som vikarer ansætte ledige med løntilskud efter reglerne i LAB-loven.