Medarbejdere med videregående uddannelser

Ved jobrotation erstattes en medarbejder der er på kursus eller under uddannelse, af en vikar


Medarbejdere, med lang videregående uddannelse, kan i perioden 1/1-13 - 31/12-14, også deltage i ordningen, jf. forsøgsbek. nr. 1542 af 16/12-13.
Inden for en økonomisk ramme på 8 mio. kr. årligt gives endvidere mulighed for, at virksomheden også kan få jobrotationsydelse hvis de anvender ordningen til medarbejdere med en kort eller mellemlang videregående uddannelse, jf. LAB-loven Der er tale om en pulje, som administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen efter først-til-mølle-princippet. Før igangsætning af et jobrotationsforløb for grupper med videregående uddannelse skal jobcentrene søge Arbejdsmarkedsstyrelsen om et beløb fra puljen. Hvis der stadig er midler til rådighed i puljen meddeler Arbejdsmarkedsstyrelsen dette til jobcentret, som i sin tur giver virksomheden besked.