Pauser i uddannelsesperioden

Ved jobrotation erstattes en medarbejder der er på kursus eller under uddannelse, af en vikar


I den periode et jobrotationsprojekt løber, vil der kunne være perioder, hvor ingen af medarbejderne er i uddannelse. Der kan fx være 1-4 ugers pause mellem uddannelsesperioder. I projektperioden behøver der ikke være et fuldstændig tidsmæssigt sammenfald mellem den periode, hvor medarbejdere deltager i uddannelse og den periode, hvor vikaren er ansat. Det afgørende for at virksomheden kan få udbetalt jobrotationsydelse i projektperioden, er, at der er en time til time relation mellem medarbejdere på uddannelse og vikaren/vikarene. Har virksomheden en vikar ansat ud over det antal timer, som beskæftigede deltager i uddannelse, kan der ikke udbetales jobrotationsydelse for disse timer.