Valg af uddannelse til medarbejderne

Ved jobrotation erstattes en medarbejder der er på kursus eller under uddannelse, af en vikar


Arbejdsgiveren afgør selv hvilken offentlig eller privat udbudt uddannelse medarbejderen skal deltage i. Er der tale om private uddannelser og uddannelser med brugerbetaling, betaler arbejdsgiveren selv deltagergebyret, jf. LAB-loven.