Vikarens løn- og ansættelsesvilkår

Ved jobrotation erstattes en medarbejder der er på kursus eller under uddannelse, af en vikar


Vikaren skal ansættes med overenskomstmæssig løn eller den for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende løn. Vikaren vil under ansættelsen være omfattet af de for lønmodtagere gældende regler, der er fastsat ved lov, i henhold til lov eller ved kollektiv overenskomst m.v.. Ansættelsen skal som minimum være på 10 timer pr. uge og kan maksimalt vare i 12 måneder. Såfremt vikaren ikke ansættes på fuld tid, vil det være muligt for denne at modtage supplerende hjælp, såfremt betingelserne for supplerende hjælpe i øvrigt er opfyldt. Ledige ansat i jobrotationsstillinger vil kunne vikariere for flere medarbejdere. Vikaren optjener ikke dagpengeret under ansættelsen.
Jobcentret skal sørge for, at den ledige, der ansættes som vikar, er bekendt med, at ansættelsen ikke kan anvendes til at optjene arbejdstimer eller dagpengeret, jf. ovenfor.