Den Kommunale kompetencefond

KL har sammen med en række organisationer etableret Den Kommunale Kompetencefond for overenskomstperioden 2013-2015. Du kan læse mere og søge om midler på www.denkommunalekompetencefond.dk. NB! Det er pt. ikke muligt at søge om kompetencemidler før den 8. april, hvor du skal bruge en elektronisk blanket. Du kan læse mere på hjemmesiden www.denkommunalekompetencefond.dk


Formålet med aftalen er at fremme og understøtte kommunernes kompetenceudviklingsindsats og sikre medarbejderne et øget kompetenceniveau. Fonden er et supplement til den kompetenceudviklingsindsats, som allerede sker i kommunerne.

For at kunne søge skal medarbejderen være omfattet af en overenskomst mellem KL og BUPL, Dansk Socialrådgiverforening, FOA - Fag og Arbejde, Forhandlingskartellet, HK KOMMUNAL, Dansk Metal / håndværkerorganisationerne, Socialpædagogernes Landsforbund, Teknisk Landsforbund, eller 3F Fagligt Fælles Forbund.

Der kan søges op til 25.000 kr. pr. medarbejder pr. år fra fonden. Derudover skal der være en kommunal medfinansiering på 20 % af det ansøgte beløb. Du kan få dækket udgifter til kurset, materialer, transport- og opholdsudgifter. Derudover kan der på BUPL's område dækkes vikarudgifter.

De forskellige organisationer og KL har aftalt nogle kurser/efteruddannelser, som er forhåndsgodkendte til, at man kan få fondsmidler. Du kan se listen over forhåndsgodkendte uddannelser på hjemmesiden. Listen kaldes positivlisten. Hvis et kursus ikke står på listen, kan du også søge om midler. KL og organisationen vil så tage stilling til, om der kan bevilges penge til kurset.

På hjemmesiden kan du se fremgangsmåden for at søge om penge, og du kan også finde det ansøgningsskema, du skal bruge. Vær opmærksom på, at ansøgningsskemaet skal underskrives af både leder, medarbejder og repræsentant fra den faglige organisation. Du vil få svar på ansøgningen senest en måned efter, at ansøgningen er sendt ind.

Du kan tidligst søge 9 måneder før, at en uddannelse går i gang.

Har du spørgsmål, kan du finde svar på en del af dem i en FAQ på fondens hjemmeside. Hvis du ikke kan finde et svar der, kan du kontakte personalekonsulent Karen Møller Hansen.