Fokus på forebyggelse af stress

Falck Healthcare Erhvervsrådgivning holder temadag for arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og ledere med fokus på forebyggelse af stress


Formålet med temadagen er, at sætte fokus på den mulige stress, som man til tider kan opleve - men med et forebyggende fokus. Temadagen skal derfor opdatere jer, som arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og ledere på generel viden om området - og vil derefter knytte det til jeres rolle og hverdag i Albertslund Kommune.

Temadagen har til formål at klæde jer på til at spotte og håndtere stresstegn hos jer selv og hos kolleger og samtidig også afgrænse ansvar i det. Fokus vil være på før, under og efter stress, samt både individuel og kollegial håndtering

Temaer:

Generel forebyggelse

  • Hvad er stress - hvad ved vi pt?
  • Før stress: Hvilke stresstegn er der, hvad skal man holde øje med? Hvordan bygger man psykisk sundhed op?
  • Under stress: Hvordan kan man håndtere det - individuel og kollegialt?
  • Efter: Tilbagevenden efter sygemelding, gode tips

Hvordan forebygger vi i Albertslund Kommune

  • Hvad er lederens, medarbejderrepræsentanters og kollegers ansvar - og hvad er ikke?
  • Hvordan forebygger vi allerede (individuelt og kollegialt), hvad skal der øves på?
  • Hvordan kan vi knytte vores værdier (Mangfoldighed, Gensidig initiativpligt, Det professionelle råderum, Den nære relation og Demokrati) til forebyggelsen?

Målgruppe

Tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere. I det omfang der er ledige pladser, er alle velkomne til at deltage.

Kurset er en del af Kompetenceudviklingsplanen for arbejdsmiljø- og MED repræsentanter

Pris

Tilmelding til kursus er bindende og der vil være en deltagerbetaling på 500 kr. pr. person for deltagelse i kurset. "Husk" at få godkendt deltagelsen af din leder inden tilmeldingen.

Økonomi og Stab (Aaliya Changezi) vil opkræve beløbet fra din arbejdsplads. Så husk at oplyse det Rollebi login cixx+initialer (f.eks. ci09abc), eller navn på den der skal sendes opkrævning til.

Tid og Sted

10. november 2015, kl. 9.00 - 16.00

Albertslund Idrætsanlæg
Skallerne 14
2620 Albertslund

http://www.idraet.albertslund.dk/

Tilmelding

Der er fuld booket til kurset. Du kan skrive dig op på venteliste på aaliya.erfan.changezi@albertslund.dk