IPL - Identificering, Prioritering og Løsning

Lær hvordan du arbejder med handlingsplaner i IPL systemet


IPL står for Identificering, Prioritering og Løsning

IPL-systemet er et system til håndtering af handlingsplaner for arbejdspladsvurdering.

Systemet anvendes til at holder styr på de ideer der kommer til afdelingens APV-handlingsplan. Ud fra de ideer der fremkommer kan handlingsplanen laves og man kan løbende følge, hvordan det går med at opfylde de enkelt punkter i planen.

 

IPL-workshop Handlingsplaner

IPL Workshoppen består af en række (korte) oplæg ved tavlen.

- Hvad er ideen med IPL? - beskrivelse af faserne i håndtering af handlingsplanen.

- Hvordan indtastes en handlingsplans-ide? - en af kursisterne stiller en ide til rådighed for tavlen.

- IPL er også et system til informationsdeling - hvordan kan man søge data og generere statistikker?

- IPL kan bære link - hvordan kan man linke til lovgivning og andre re­­­­­ssourcer på intranet og internet?

- Dokumentation af APV-processen - hvordan kan logbogen i IPL anvendes til dette?

Ind imellem disse oplæg har I mulighed for at arbejde med jeres egne APV handlingsplaner, så tage endelig det nødvendige materiale med til workshoppen. Hvis det kan lade sig gøre, er der en god ide at danne en lille gruppe med sin makker i arbejdsmiljøgruppen.

Arbejdsmiljøgrupperne bedes tage deres APV med på kurset, så det arbejde de laver ikke kun er øvelser.

 

Tid og sted:

Kurset holdes den 15. juni 2017 fra kl. 09.00 - 12.00 i KB-salen.

 

Husk:

Der er ingen PC'ere til rådighed, så medbring selv en bærbar og en evt. oplader. Den skal kunne starte op i Citrix og I skal sørge for at have fået et password af jeres IPL-ansvarlige, så I er helt parate til at modtage undervisningen i IPL handlingsplaner. 

 

Pris:

Tilmelding til kursus er gratis. Såfremt man tilmelder sig og ikke dukker op uden at melde afbud vil man blive opkrævet et gebyr på 300 kr.

 

Tilmelding:

Tilmeldingsfristen er den 8. juni 2017

 

 

Hvis du har spørgsmål til kurset, er du velkommen til at kontakte mig på

mail: joan.bendiksen@albertslund.dk