Barselsudligning

Så er puljerne for september og oktober 2017 på barselsudligning og pension under ulønnet barsel fordelt.


Pulje for barsel (barselsudligningspuljen)

Når du opretter en barsel i Rollebaseret indgang (RBI) eller i Vagtplan vil det omkostningssted som den barslende bliver aflønnet fra, automatisk få tildelt midler fra Barselspuljen - kaldet BA. 

Tildelingen sker som budgetpuljemidler efter hvert kvartal, dog således at november + december uddeles året efter.
Det vil sige, at arbejdsstedet opnår et helt års puljemidler, uanset tidspunktet for barslen.

Beregningen foretages som 80 % af medarbejdernes løn inkl. arbejdsgiverudgifter, fratrukket den barselsrefusion man får i perioden fra Udbetaling Danmark.

I modtager kun budgetpuljemidler så længe I udbetaler løn til medarbejderen.

Hvor kan du se fordelingen af puljemidler ?

Fordelingen af disse puljemidler vil ligge som orientering på Medarbejdersiden under Lønadministrationen.
Her er beløbene opdelt efter omkostningssted- og tekst og medarbejdernes fødselsdatoer.

Da beløbene bliver uddelt som budgetpuljemidler, vil du kunne få  oveblik over det samlede beløb ved at hente en  rapport FIB045 i RBI.

Denne ligger under fanen Økonomicontroller – Analyserapport (Rapport 5) – træk bemærkningsfeltet med ind i din rapport. Her vil du så ud af teksten kunne se, hvilket kvartal du har fået tildelt budgetpuljemidler for.

Hvor kan du se om du har modtaget barselsrefusioner ?

Barselsrefusionen fra Udbetaling Danmark modtager du via Lønsystemet- og kan ses under samme faneblad Økonomicontroller i RBI – (her vælger du rapport 6) - Lønopfølgning – Ny lønberegner FIBC4. 

Pension under ulønnet barsel

Når du opretter en medarbejder som skal på barsel uden løn i RBI/ Vagtplan, vil omkostningsstedet automatisk få udbetalt et budgetbeløb til dækning af medarbejderens pension ( kaldet BU), da kommunen er forpligtiget til at udbetale pension til pensionsselskabet i også den ulønnede periode af barselsorloven - dog max 20 uger. Tildelingen sker efter hvert kvartal, dog således at november + december uddeles året efter.

Fordelingsskema bliver på samme måde som barselspuljen lagt på Medarbejdersiden og bliver udbetalt samtidig med den anden pulje (barselsudligningspuljen) og kan ligeledes ses i den samme rapport FIB045 i RBI.

 

Spørgsmål

Såfremt I har spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte Lønadministration :

E-mail : loen@albertslund.dk

Tlf.nr.: 43686030

 

Liste på barselsudligning for november 2016 - maj 2017

Liste på barselsudligning for juni-august 2017

Liste på barselsudligning for september og oktober 2017 - BA

Liste på barselsudligning for september og oktober 2017 - BU

Husk at beløb bliver tilført som budgetpuljemidler og ikke driftsmidler.