Samarbejdsflader


Fra 2015 tog Albertslund Kommune Løn- og personaleadministrationen retur fra en privat udbyder.

Der blev i den forbindelse ikke ændret i de hidtidige samarbejdsflader og det betød, at de opgaver som var udlagt decentralt, fortsatte uændret. Hermed er indberetning af engangsydelser, fravær, nyoprettelser, ændringer og ansøgt fratræden stadig opgaver som varetages decentralt. 

Rollebaseret Indgang fortsætter i den nuværende løsning dog med den forskel, at fanen "Lønservice" er erstattet af en ny portalløsning: "Decentral ansættelse". Decentral ansættelse tilgås i Rollebien og er en elektronisk indberetningsportal i stil med den nuværende LPA Portal. Herunder indberettes nyansættelser, vedligehold (ændringer til allerede ansatte) og fratrædelser. 

Eventuelle spørgsmål vedr. brugen af Portalløsningen, kan rettes til Lønadministrationen på 4368 6030 eller loen@albertslund.dk