Serviceprofil for Lønadministrationen:


For at Lønadministrationen kan yde den bedst mulige service, er der fastsat nogle servicemål i forbindelse med ansættelsesbreve, svar på mails etc. 

Nyansættelse:

  • Lønadministrationen sender et ansættelsesbrev senest fem hverdage efter at arbejdsstedet har indberettet en blanket i Decentral ansættelse

Oprettelse i lønsystemet:

  • Den nyansatte oprettes i OPUS lønsystemet senest fem hverdage efter at arbejdsstedet har indberettet en blanket i Decentral ansættelse

Mails til fællespostkassen loen@albertslund.dk:

  • Senest to hverdage efter modtagelsen af en mail til fællespostkassen kan man forvente et svar. Et svar kan også være, at man er nødt til at undersøge sagen nærmere samt en angivelse af hvornår man forventer at svare