Aftaleberettigede organisationer


Liste over aftaleberettigede organisationer 

 

OK.nr.

Overenskomst

Overenskomstparter

Aftaleberettigede vedr. Ny Løn

30.01

Aftale om aflønning af chefer

Ingeniørforeningen i Danmark
Kalvebod Brygge 31-33
1780 København V
Tlf.: 33 18 48 48

Ingeniørforeningen i Danmark
Kalvebod Brygge 31-33
1780 København V
Tlf.: 33 18 48 48

Foreningen af Kommunale Chefer
Niels Hemmingensens gade 10,4.
1153 København K
Tlf. nr.: 33 76 86 96

Foreningen af Kommunale Chefer
Niels Hemmingensens gade 10,4.
1153 København K
Tlf. nr.: 33 76 86 96

Lærernes Centralorganisation
Niels Hemmingsens Gade 10, 4.
1153 København K
Tlf.nr.: 33 76 86 96

Albertslund Lærerkreds kreds 25 Stationstorvet 23, 1.
2620 Albertslund
Tlf.: 43 64 37 07

Danmarks Jurist- og Økonomforbund
Gothersgade 133, Postboks 2126
1015 København K
Tlf.nr.: 33 95 97 00

Danmarks Jurist- og Økonomforbund
Gothersgade 133, Postboks 2126
1015 København K
Tlf.nr.: 33 95 97 00

Handels- og kontorfunktionærernes Forbund i Danmark
Weidekampsgade 8,
Postboks 470
0900 København C
Tlf. nr.: 33 30 43 43

HK Kommunal-
København
Artillerivej 30
2300 København S
Tlf.: 33 30 29 30

Arkitektforbundet
Strandgade 27 A
1401 København k
Tlf.nr.: 32 83 69 90

Arkitektforbundet
Strandgade 27 A
1401 København k
Tlf.nr.: 32 83 69 90

30.11

Overenskomst for kontor- og EDBpersonale

Handels- og kontorfunktionærernes Forbund i Danmark
Weidekampsgade 8
Postboks 470
0900 København C
TLF.: 33 30 43 43

Erik Sildorf
Social- og Sundhedsforvaltningen
Tlf.: 43 68 64 15

30.12

Aftale for tjenestemands-ansat
kontorpersonale

Handels- og kontorfunktionærernes Forbund i Danmark
Weidekampsgade 8
Postboks 470
0900 København C
TLF.: 33 30 43 43

Erik Sildorf
Social- og Sundhedsforvaltningen
Tlf.: 43 68 64 15

30.31

Overenskomst for socialrådgivere og socialformidlere

Handels- og kontorfunktionærernes Forbund i Danmark
Weidekampsgade 8
Postboks 470
0900 København C
TLF.: 33 30 43 43

Erik Sildorf
Social- og Sundhedsforvaltningen
Tlf.: 43 68 64 15

Dansk Socialrådgiverforening
Toldbodgade 19A,
Postboks 69,
1003 København K
TLF.: 70 10 10 99

Jytte Jørgensen
Social- og Sundhedsforvaltningen
tlf.: 43 68 64 53

30.32

Tjenestemands-aftale for
socialrådgivere og socialformidlere

Handels- og kontorfunktionærernes Forbund i Danmark
Weidikampsgade 8
Postboks 470
0900 København C
TLF.: 33 30 43 43

Erik Sildorf
Social- og Sundhedsforvaltningen
Tlf.: 43 68 64 15

Dansk Socialrådgiverforening
Toldbodgade 19A,
Postboks 69,
1003 København K
TLF.: 70 10 10 99

Jytte Jørgensen
Social- og Sundhedsforvaltningen
tlf.: 43 68 64 53

31.01

Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

 

Kontakt PLK

31.12

Aftale for tjenestemands-ansatte bibliotekarer

Bibliotekarforbundet
Lindevangens Allé 2
2000 Frederiksberg C
Tlf.: 38 88 22 33

Bibliotekarforbundet
Lindevangens Allé 2
2000 Frederiksberg C
Tlf.: 38 88 22 33

31.41

Overenskomst for kommunallæger

Praktiserende Lægers Organisation
Trondhjemsgade 9
2100 København Ø
Tlf.: 35 44 85 00

Praktiserende Lægers Organisation
Trondhjemsgade 9
2100 København Ø
Tlf.: 35 44 85 00

31.51

Overenskomst for kommunallæger
(15-37 timer)

Foreningen af Speciallæger
Trondhjemsgade 9
2100 København Ø
Tlf.: 35 44 85 00

Foreningen af Speciallæger
Trondhjemsgade 9
2100 København Ø
Tlf.: 35 44 85 00

32.01

Overenskomst for bygnings-konstruktører og bygnings-konstruktører-BTH

Teknisk Landsforbund
Nørre Voldgade 12
1358 København K
Tlf.: 33 43 65 00

Teknisk Landsforbund
Bogholder Allé 36
Postboks 1616
2720 Vanløse
Tlf.: 38 77 71 40

Konstruktørforeningen
Vester Voldgade 111, 3. sal
1552 København K
Tlf.: 33 36 41 50

Konstruktør-foreningen
Vester Voldgade 111, 3. sal
1552 København K
Tlf.: 33 36 41 50

32.11

Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, produktions-teknologer, procesteknologer, installatører, Bac.Scient.Cons i konservering, formgivere og tekniske designerelever.

Teknisk Landsforbund
Nørre Voldgade 12
1358 København K
Tlf.: 33 43 65 00

Teknisk Landsforbund
Bogholder Allé 36
Postboks 1616
2720 Vanløse
Tlf.: 38 77 71 40

32.21

Overenskomst for kort- og landmålings-teknikere

Kort- og Landmålingsteknikernes Forening
Tinglevgade 1, kld.
8000 Århus C
Tlf.: 86 14 68 18

Kort- og Landmålings-teknikernes Forening
Tinglevgade 1, kld.
8000 Århus C
Tlf.: 86 14 68 18

33.01

Overenskomst for beredskabs-personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale rednings-beredskaber

FOA-Fag og Arbejde
Staunings Plads 1-3
1790 København V
Tlf.: 46 97 26 26

FOA- Fag og Arbejde - FOA 1
Vilhelm Thomsens Allé 9
2005 Valby
Tlf.: 46 97 11 00

Det Kommunale Beredskabs-personales Landsforbund
Sønderhedevej 34
9800 Hjørring
Tlf..98 97 16 00

Det Kommunale Beredskabs-personales Landsforbund
Sønderhedevej 34
9800 Hjørring
Tlf..98 97 16 00

33.02

Aftale for tjenestemandsansat beredskabs-personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale rednings-beredskaber

FOA-Fag og Arbejde
Staunings Plads 1-3
1790 København V
Tlf.: 46 97 26 26

FOA-Fag og Arbejde- FOA 1
Vilhelm Thomsens Allé 9
2005 Valby
Tlf.: 46 97 11 00

Det Kommunale Beredskabs-
personales Landsforbund
Sønderhedevej 34
Bjergby
9800 Hjørring
Tlf..98 97 16 00

Det Kommunale Beredskabs-
personales Landsforbund
Sønderhedevej 34
Bjergby
9800 Hjørring
Tlf..98 97 16 00

33.03

Overenskomst for beredskabs-personale i chef/lederstillinger ved de kommunale redningsbered-skaber

Teknisk Landsforbund
Nørre Voldgade 12
1358 København K
Tlf.: 33 43 65 00

Teknisk Landsforbund
Bogholder Allé 36
Postboks 1616
2720 Vanløse
Tlf.: 38 77 71 40

Ingeniørforeningen i Danmark
Kalvebod Brygge 31-33
1780 København V
Tlf.: 33 18 48 48

Ingeniørforeningen i Danmark
Kalvebod Brygge 31-33
1780 København V
Tlf.: 33 18 48 48

Ledernes Hovedorganisation
Vermlandsgade 65
2300 København S
Tlf.: 32 83 32 83

Ledernes Hovedorganisation
Vermlandsgade 65
2300 København S
Tlf.: 32 83 32 83

Det Kommunale Beredskabs-
personales Landsforbund
Sønderhedevej 34
9800 Hjørring
Tlf..98 97 16 00

Det Kommunale Beredskabs-personales Landsforbund
Sønderhedevej 34
9800 Hjørring
Tlf..98 97 16 00

33.04

Aftale for tjenestemandsansat beredskabs-personale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsbered-skaber

Det Kommunale Beredskabs-personales Landsforbund
Sønderhedevej 34
9800 Hjørring
Tlf..98 97 16 00

Det Kommunale Beredskabs-personales Landsforbund
Sønderhedevej 34
9800 Hjørring
Tlf..98 97 16 00

Teknisk Landsforbund
Nørre Voldgade 12
1358 København K
Tlf.: 33 43 65 00

Teknisk Landsforbund
Bogholder Allé 36
Postboks 1616
2720 Vanløse
Tlf.: 38 77 71 40

Ingeniørforeningen i Danmark
Kalvebod Brygge 31-33
1780 København V
Tlf.: 33 18 48 48

Ingeniørforeningen i Danmark
Kalvebod Brygge 31-33
1780 København V
Tlf.: 33 18 48 48

Ledernes Hovedorganisation
Vermlandsgade 65
2300 København S
Tlf.: 32 83 32 83

Ledernes Hovedorganisation
Vermlandsgade 65
2300 København S
Tlf.: 32 83 32 83

34.01

Overenskomst for journalister

Dansk
Journalistforbund
Gammel strand 46
1202 København K
Tlf.: 33 42 80 00

Dansk
Journalistforbund
Gammel strand 46
1202 København K
Tlf.: 33 42 80 00

35.11

Overenskomst for laboratorie- og miljøpersonale

Handels- og kontorfunktionærernes Forbund i Danmark
Weidekampsgade 8
Postboks 470
0900 København C
Tlf. nr.: 33 30 43 43

Erik Sildorf
Social- og Sundhedsforvaltningen
Tlf.: 43 68 64 15

40.01

Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere,
faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.f.

Fagligt Fælles Forbund
Kampmandsgade 4
1790 København V
Tlf.: 70 300 300

Fagligt Fælles Forbund
Att.: Aksel Jensen
Pilé Allé 18-20
2630 Taastrup
Tlf.: 70 30 08 40

40.11

Overenskomst for håndværkere

Blik- og Rørarbejderforbundet
Immerkær 42
2650 Hvidovre
Tlf.: 36 38 36 38

Blik- og Rørarbejderforbundet
Kreds 10
Fangernes hus
Lygten 18
2400 København NV

Dansk El-Forbund
Vodroffsvej 26
1900 Frederiksberg C
Tlf.: 33 29 70 00

Dansk El-Forbund
Att: Jens-Olav Pedersen
Vodroffsvej 26
1900 Frederiksberg C
Tlf.: 33 29 70 00

Dansk Frisør- og Kosmetikerforbund
Lersø Park Allé 21
2100 København Ø
Tlf.: 35 83 18 80

Dansk Frisør- og Kosmetikerforbund
Lersø Park Allé 21
2100 København Ø
Tlf.: 35 83 18 80

Dansk Funktionærforbund
Upsalagade 20
2100 København Ø
Tlf.: 70 150 400

Dansk Funktionærforbund
Upsalagade 20
2100 København Ø
Tlf.: 70 150 400

Dansk Metal
Nyropsgade 38
1780 København V
Tlf.: 33 63 20 00

Dansk Metal
Nyropsgade 38
1780 København V
Tlf.: 33 63 20 00

Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark
Mimersgade 41
2200 København N
Tlf.: 35 31 95 99

Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark
Hovedvejen 10-12
2600 Glostrup
Tlf.: 43 45 13 00

Malerforbundet i Danmark
Lersø Park Allé 109
2100 København Ø
Tlf.: 39 16 79 00

Malerforbundet i Danmark
Lygten 10
2400 København NV
Tlf.: 35 31 40 00

Nærings- og Nydelsesmiddel-arbejderforbundet i Danmark
C.F. Richs Vej 103
2000 Frederiksberg
Tlf.: 38 18 72 72

Nærings- og Nydelsesmiddel-arbejderforbundet i Danmark
Att.: Poul Sørensen
C.F. Richs Vej 103
2000 Frederiksberg
Tlf.: 38 18 72 72

Restaurationsbranchens Forbund(NU 3F):
Fagligt Fælles Forbund
Kampmandsgade 4
1790 København V
Tlf.: 70 300 300

Restaurationsbranchens Forbund (NU 3F):
Fagligt Fælles Forbund
Kampmandsgade 4
1790 København V
Tlf.: 70 300 300

40.12

Aftale for håndværkere

Blik- og Rørarbejderforbundet
Immerkær 42
2650 Hvidovre
Tlf.: 36 38 36 38

Blik- og Rørarbejderforbundet
Kreds 10
Fangernes hus
Lygten 18
2400 København NV

Dansk El-Forbund
Vodroffsvej 26
1900 Frederiksberg C
Tlf.: 33 29 70 00

Dansk El-Forbund
Att: Jens-Olav Pedersen
Vodroffsvej 26
1900 Frederiksberg C
Tlf.: 33 29 70 00

Dansk Frisør- og Kosmetikerforbund
Lersø Park Allé 21
2100 København Ø
Tlf.: 35 83 18 80

Dansk Frisør- og Kosmetikerforbund
Lersø Park Allé 21
2100 København Ø
Tlf.: 35 83 18 80

Dansk Funktionærforbund
Upsalagade 20
2100 København Ø
Tlf.: 70 150 400

Dansk Funktionærforbund
Upsalagade 20
2100 København Ø
Tlf.: 70 150 400

Dansk Metal
Nyropsgade 38
1780 København V
Tlf.: 33 63 20 00

Dansk Metal
Nyropsgade 38
1780 København V
Tlf.: 33 63 20 00

Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark
Mimersgade 41
2200 København N
Tlf.: 35 31 95 99

Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark
Hovedvejen 10-12
2600 Glostrup
Tlf.: 43 45 13 00

Malerforbundet i Danmark
Lersø Park Allé 109
2100 København Ø
Tlf.: 39 16 79 00

Malerforbundet i Danmark
Lygten 10
2400 København NV
Tlf.: 35 31 40 00

Nærings- og Nydelsesmiddel-arbejderforbundet i Danmark
C.F. Richs Vej 103
2000 Frederiksberg
Tlf.: 38 18 72 72

Nærings- og Nydelsesmiddel-arbejderforbundet i Danmark
Att.: Poul Sørensen
C.F. Richs Vej 103
2000 Frederiksberg
Tlf.: 38 18 72 72

Restaurationsbranchens Forbund(NU 3F):
Fagligt Fælles Forbund
Kampmandsgade 4
1790 København V
Tlf.: 70 300 300

Restaurationsbranchens Forbund (NU 3F):
Fagligt Fælles Forbund
Kampmandsgade 4
1790 København V
Tlf.: 70 300 300

40.21

Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl.

Blik- og Rørarbejderforbundet
Immerkær 42
2650 Hvidovre
Tlf.: 36 38 36 38

Blik- og Rørarbejderforbundet
Kreds 10
Att.: John Antonsen
Fangernes hus
Lygten 18
2400 København NV

Dansk El-Forbund
Vodroffsvej 26
1900 Frederiksberg C
Tlf.: 33 29 70 00

Dansk El-Forbund
Att: Jens-Olav Pedersen
Vodroffsvej 26
1900 Frederiksberg C
Tlf.: 33 29 70 00

Dansk Metal
Nyropsgade 38
1780 København V
Tlf.: 33 63 20 00

Dansk Metal
Nyropsgade 38
1780 København V
Tlf.: 33 63 20 00

Dansk Formands Forening
Prags Boulevard 45
2300 København S
Tlf.: 32 96 56 22

Dansk Formands Forening
Att.: Kim Bøje Madsen
Prags Boulevard 45
2300 København S
Tlf.: 32 96 56 22

Ledernes Hovedorganisation
Vermlandsgade 65
2300 København S
Tlf.: 32 83 32 83

Ledernes Hovedorganisation
Vermlandsgade 65
2300 København S
Tlf.: 32 83 32 83

Maskinmestrenes Forening
Sankt Annæ Plads 16
1250 København K
Tlf.: 33 36 49 20

Maskinmestrenes Forening
Sankt Annæ Plads 16
1250 København K
Tlf.: 33 36 49 20

Teknisk Landsforbund
Nørre Voldgade 12
1358 København K
Tlf.: 33 43 65 00

Teknisk Landsforbund
Bogholder Allé 36
Postboks 1616
2720 Vanløse
Tlf.: 38 77 71 40

40.22

Aftale for assistenter, driftsledere og mestre.

Blik- og Rørarbejderforbundet
Immerkær 42
2650 Hvidovre
Tlf.: 36 38 36 38

Blik- og Rørarbejderforbundet
Kreds 10
Att.: John Antonsen
Fangernes hus
Lygten 18
2400 København NV

Dansk El-Forbund
Vodroffsvej 26
1900 Frederiksberg C
Tlf.: 33 29 70 00

Dansk El-Forbund
Att: Jens-Olav Pedersen
Vodroffsvej 26
1900 Frederiksberg C
Tlf.: 33 29 70 00

Dansk Metal
Nyropsgade 38
1780 København V
Tlf.: 33 63 20 00

Dansk Metal
Nyropsgade 38
1780 København V
Tlf.: 33 63 20 00

Dansk Formands Forening
Prags Boulevard 45
2300 København S
Tlf.: 32 96 56 22

Dansk Formands Forening
Att.: Kim Bøje Madsen
Prags Boulevard 45
2300 København S
Tlf.: 32 96 56 22

Ledernes Hovedorganisation
Vermlandsgade 65
2300 København S
Tlf.: 32 83 32 83

Ledernes Hovedorganisation
Vermlandsgade 65
2300 København S
Tlf.: 32 83 32 83

Maskinmestrenes Forening
Sankt Annæ Plads 16
1250 København K
Tlf.: 33 36 49 20

Maskinmestrenes Forening
Sankt Annæ Plads 16
1250 København K
Tlf.: 33 36 49 20

Teknisk Landsforbund
Nørre Voldgade 12
1358 København K
Tlf.: 33 43 65 00

Teknisk Landsforbund
Bogholder Allé 36
Postboks 1616
2720 Vanløse
Tlf.: 38 77 71 40

40.31

Overenskomst for arbejds- og vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

Dansk Formands Forening
Prags Boulevard 45
2300 København S
Tlf.: 32 96 56 22

Dansk Formands Forening
Att.: Kim Bøje Madsen
Prags Boulevard 45
2300 København S
Tlf.: 32 96 56 22

FOA- Fag og Arbejde
Staunings Plads 1-3,
1790 København V
Tlf.: 46 97 26 26

FOA- Fag og Arbejde -LFS
Rosenvængets Alle 16
2100 København Ø
Tlf.: 35 44 45 46

40.32

Aftale for arbejds- og vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

Dansk Formands Forening
Prags Boulevard 45
2300 København S
Tlf.: 32 96 56 22

Dansk Formands Forening
Att.: Kim Bøje Madsen
Prags Boulevard 45
2300 København S
Tlf.: 32 96 56 22

FOA- Fag og Arbejde
Staunings Plads 1-3,
1790 København V
Tlf.: 46 97 26 26

FOA- Fag og Arbejde -LFS
Rosenvængets Alle 16
2100 København Ø
Tlf.: 35 44 45 46

40.41

Overenskomst for
skov- og landskabs-ingeniører

Danske Skov- og Landskabs-
ingeniører
Emdrupvej 28 A
2100 København Ø
Tlf.: 33 23 00 45

Danske Skov- og Landskabs-
ingeniører
Att.: Stine Søndergaard
Emdrupvej 28 A
2100 København Ø
Tlf.: 33 23 00 45

40.42

Aftale for tjenestemands-ansatte
skov- og landskabs-ingeniører

Danske Skov- og Landskabs-
ingeniører
Emdrupvej 28 A
2100 København Ø
Tlf.: 33 23 00 45

Danske Skov- og Landskabs-
ingeniører
Att.: Stine Søndergaard
Emdrupvej 28 A
2100 København Ø
Tlf.: 33230045

41.01

Overenskomst for tekniske service-medarbejdere og serviceledere ved kommunale institutioner samt parkeringsvagter/ kontrollører mv.

FOA- Fag og Arbejde
Staunings Plads 1-3,
1790 København V
Tlf.: 46 97 26 26

FOA- Fag og Arbejde - LFS
Rosenvængets Alle 16
2100 København Ø
Tlf.: 35 44 45 46

Fagligt Fælles Forbund
Kampmandsgade 4
1790 København V
Tlf.: 70 300 300

Fagligt Fælles Forbund
Att.: Aksel Jensen
Pilé Allé 18-20
2630 Taastrup
Tlf.: 70 30 08 40

41.02

Aftale for tjenestemands-ansatte tekniske servicemed-arbejdere og serviceledere ved kommunale institutioner samt parkeringsvagter og kontrollører

FOA- Fag og Arbejde
Staunings Plads 1-3,
1790 København V
Tlf.: 46 97 26 26

FOA- Fag og Arbejde -LFS
Rosenvængets Alle 16
2100 København Ø
Tlf.: 35 44 45 46

Fagligt Fælles Forbund
Kampmandsgade 4
1790 København V
Tlf.: 70 300 300

Fagligt Fælles Forbund
Att.: Aksel Jensen
Pilé Allé 18-20
2630 Taastrup
Tlf.: 70 30 08 40

41.21

Overenskomst for rengørings-assistenter

Fagligt Fælles Forbund
Kampmandsgade 4
1790 København V
Tlf.: 70 300 300

Fagligt Fælles Forbund
Att.: Aksel Jensen
Pilé Allé 18-20
2630 Taastrup
Tlf.: 70 30 08 40

41.41

Overenskomst for ikke-faglærte lønarbejdere der er beskæftiget ved rengørings- og køkkenarbejde eller lignende

Fagligt Fælles Forbund
Kampmandsgade 4
1790 København V
Tlf.: 70 300 300

Fagligt Fælles Forbund
Att.: Aksel Jensen
Pilé Allé 18-20
2630 Taastrup
Tlf.: 70 30 08 40

FOA - Fag og Arbejde
Staunings Plads 1-3,
1790 København V
Tlf.: 46 97 26 26

FOA- Fag og Arbejde - KLS
Smallegade 14-18
2200 Frederiksberg
Tlf.: 46 97 15 00

41.51

Overenskomst for kantineledere og rengøringsledere/-chefer

FOA- Fag og Arbejde
Staunings Plads 1-3,
1790 København V
Tlf.: 46 97 26 26

FOA- Fag og Arbejde - LFS
Rosenvængets Alle 16
2100 København Ø
Tlf.: 35 44 45 46

44.01

Overenskomst for ledende værksteds-personale m.v. ved klientværksteder

FOA- Fag og Arbejde
Staunings Plads 1-3,
1790 København V
Tlf.: 46 97 26 26

FOA- Fag og Arbejde- LFS
Rosenvængets Alle 16
2100 København Ø
Tlf.: 35 44 45 46

Dansk Metal
Nyropsgade 38
1780 København V
Tlf.: 33 63 20 00

Dansk Metal
Nyropsgade 38
1780 København V
Tlf.: 33 63 20 00

Ledernes Hovedorganisation
Vermlandsgade 65
2300 København S
Tlf.: 32 83 32 83

Ledernes Hovedorganisation
Vermlandsgade 65
2300 København S
Tlf.: 32 83 32 83

Socialpædagogernes Landsforbund
Brolæggerstræde 9
1211 København K
Tlf.. 33 96 28 00

SL Kbh. Amt
Hejrevej 43, 5
2400 Kbh. NV.
Tlf.: 35250710 Fra 1.1.07: SL Storkøbenhavn

45.01

Overenskomst for grafisk beskæftiget personale

Handels- og kontorfunktionærernes Forbund i Danmark
Weidekampsgade 8
Postboks 470
0900 København C
TLF.: 33 30 43 43

Erik Sildorf
Social- og Sundhedsforvaltningen
Tlf.: 43 68 64 15

50.01

Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen

Lærernes Centralorganisation
Niels Hemmingsens Gade 10, 4.
1153 København K
Tlf.nr.: 33 76 86 96

Albertslund Lærerkreds kreds 25
Stationstorvet 23, 1.
2620 Albertslund
Tlf.: 43 64 37 07

50.02

Aftale om tjenestemands-ansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen

Lærernes Centralorganisation
Niels Hemmingsens Gade 10, 4.
1153 København K
Tlf.nr.: 33 76 86 96

Albertslund Lærerkreds kreds 25
Stationstorvet 23, 1.
2620 Albertslund
Tlf.: 43 64 37 07

50.61

Aftale om lederstillinger i ungdomsskolen

Lærernes Centralorganisation
Niels Hemmingsens Gade 10, 4.
1153 København K
Tlf.nr.: 33 76 86 96

Landsforbundet af
Voksen- og ungdoms-
undervisere
Hauser Plads 20, 5.
1127 København K
Tlf.: 33 11 44 66

50.62

Overenskomst for lærere m.fl. i ungdomsskolen

Lærernes Centralorganisation
Niels Hemmingsens Gade 10, 4.
1153 København K
Tlf.nr.: 33 76 86 96

Landsforbundet af
Voksen- og ungdoms-
undervisere
Hauser Plads 20, 5.
1127 København K
Tlf.: 33 11 44 66

50.72

Overenskomst for lærer m. f. ved sprogcenteret

Lærernes Centralorganisation
Niels Hemmingsens Gade 10, 4.
1153 København K
Tlf.nr.: 33 76 86 96

Landsforbundet af
Voksen- og ungdoms-
undervisere
Hauser Plads 20, 5.
1127 København K
Tlf.: 33 11 44 66

51.01

Overenskomst for musikskoleledere

Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM)

Dansk Musikpædagogisk Forening
Nørrebrogade 45A, 3. tv.
2200 København N
Tlf.: 35 35 63 33

51.02

Tjensestemands-aftale for musikskoleledere

Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM)

Dansk Musikpædagogisk Forening
Nørrebrogade 45A, 3. tv

2200 København N
Tlf.: 35 35 63 33

51.11

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere

Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM)

Dansk Musikpædagogisk Forening
Nørrebrogade 45A, 3. tv.

2200 København N

Tlf.: 35 35 63 33

52.01

Overenskomst for ernærings- og husholdnings-økonomer

Lærernes Centralorganisation
Niels Hemmingsens Gade 10, 4.
1153 København K
Tlf.nr.: 33 76 86 96

Albertslund
Lærerkreds kreds 25
Stationstorvet 23, 1.
2620 Albertslund
Tlf.: 43 64 37 07

53.01

Overenskomst for tandlæger

Dansk Tandlægeforening
Amaliegade 17, Postboks 143
1004 Kbh. K
Tlf.: 70 25 77 11

Dansk Tandlægeforening
Amaliegade 17, Postboks 143
1004 Kbh. K
Tlf.: 70 25 77 11

Tandlægernes Nye
Landsforening
Kompagnistræde 14 D
1208 Kbh. K
Tlf.: 33 14 00 65

Tandlægernes Nye
Landsforening
Kompagnistræde 14 D
1208 Kbh. K
Tlf.: 33 14 00 65

53.02

Aftale for tjenestemands-ansatte tandlæger

Tandlægernes Nye
Landsforening
Kompagnistræde 14 D
1208 Kbh. K

Tlf.: 33 14 00 65

Tandlægernes Nye
Landsforening
Kompagnistræde 14 D
1208 Kbh. K
Tlf.: 33 14 00 65

53.11

Overenskomst for tandlæge-konsulenter

Dansk Tandlægeforening

Amaliegade 17, Postboks 143
1004 Kbh. K
Tlf.: 70 25 77 11

Dansk Tandlægeforening

Amaliegade 17, Postboks 143
1004 Kbh. K
Tlf.: 70 25 77 11

53.21

Overenskomst for tandklinik-assistenter

Handels- og kontorfunktionærernes Forbund i Danmark

Weidekampsgade 8
Postboks 470
0900 København C
TLF.: 33 30 43 43

Erik Sildorf
Social- og Sundhedsforvaltningen
Tlf.: 43 68 64 15

53.41

Overenskomst for tandplejere

Dansk
Tandplejerforening
Nørre Voldgade 90
1358 Kbh. K

Tllf.: 33 41 47 77

Dansk
Tandplejerforening
Nørre Voldgade 90
1358 Kbh. K.

Tlf.: 33 41 47 77

60.01

Overenskomst for pædagogisk uddannet personale ved daginstitutioner, SFO og Klubber m.v.

BUPL- Forbund for Pædagoger og Klubfolk
Blegdamsvej 124
2100 København Ø
Tlf.: 35 46 50 00

BUPL- afd. 4

lindevænget 19
2750 Ballerup
Tlf.: 44 73 74 00

60.21

Overenskomst for pædagogisk uddannet personale, der er ansat inden for det forebyggende og dagbehandlende område.

BUPL- Forbund for Pædagoger og Klubfolk
Blegdamsvej 124
2100 København Ø
Tlf.: 35 46 50 00

BUPL- afd. 4
Lindevænget 19
2750 Ballerup
Tlf.: 44 73 74 00

Socialpædagogernes Landsforbund
Brolæggerstræde 9
1211 København K
Tlf.. 33 96 28 00

SL- Kbh. Amt

Hejrevej 43, 5
2400 Kbh. NV.
Tlf.: 35 25 07 00

61.01

Overenskomst for pædagog-medhjælpere

FOA- Fag og Arbejde
Staunings Plads 1-3,
1790 København V
Tlf.: 46 97 26 26

BUPL- afd. 4

Taastrup Hovedgade 79, 2.
2630 Taastrup
Tlf.: 43 71 66 90

62.03

Reglements-ansatte institutions-personale

BUPL - Forbund for Pædagoger og Klubfolk
Blegdamsvej 124
2100 København Ø
Tlf.: 35 46 50 00

BUPL- afd. 4

indevænget 19
2750 Ballerup
Tlf.: 44 73 74 00

64.01

Overenskomst for hjemmevejledere og pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v.

Socialpædagogernes Landsforbund
Brolæggerstræde 9
1211 København K
Tlf.. 72 48 60 00

SL - Kbh. Amt

Hejrevej 43, 5
2400 Kbh. NV.
Tlf.: 35 25 07 10

65.01

Overenskomst for pædagogisk personale i dagplejeordninger og central pladsanvisninger

FOA - Fag og Arbejde
Staunings Plads 1-3,
1790 København V
Tlf.: 46 97 26 26

FOA - Fag og arbejde - LFS
Rosenvængets Alle 16
2100 København Ø
Tlf.: 35 44 45 46

65.11

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for pædagogiske konsulenter

FOA - Fag og Arbejde
Staunings Plads 1-3,
1790 København V
Tlf.: 46 97 26 26

FOA - Fag og Arbejde -LFS
Rosenvængets Alle 16
2100 København Ø
Tlf.: 35 44 45 46

66.01

Overenskomst for dagplejere

FOA- Fag og Arbejde
Staunings Plads 1-3,
1790 København V
Tlf.: 46 97 26 26

FOA- Fag og Arbejde - LFS
Rosenvængets Alle 16
2100 København Ø
Tlf.: 35 44 45 46

66.11

Overenskomst for hjemmedagplejere

FOA- Fag og Arbejde
Staunings Plads 1-3,
1790 København V
Tlf.: 46 97 26 26

FOA- Fag og Arbejde - LFS
Rosenvængets Alle 16
2100 København Ø
Tlf.: 35 44 45 46

70.01

Overenskomst for syge- og sundheds-plejersker

Dansk Sygeplejeråd
Sankt Annæ Plads 30
Postboks 1084
1008 København K
Tlf.: 33 15 15 55

Dansk Sygeplejeråd
Københavns Amtskreds
Tornerosevej 127 B
2730 Herlev
Tlf.: 44 84 08 54

71.01

Overenskomst for ledere i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion m.v.

Danske Fysioterapeuter
Nørre Voldgade 90
1358 København K
TLF.: 33 13 82 11

Danske Fysioterapeuter
Nørre Voldgade 90
1358 København K
TLF.: 33 13 82 11

Dansk Sygeplejeråd
Sankt Annæ Plads 30
Postboks 1084
1008 København K
Tlf.: 33 15 15 55

Dansk Sygeplejeråd
Københavns Amtskreds
Tornerosevej 127 B
2730 Herlev
Tlf.: 44 84 08 54

Kost og Ernæringsforbundet
Nørre Voldgade 90
1358 København K
Tlf.:33 41 46 60

Kost og Ernæringsforbundet
Nørre Voldgade 90
1358 København K
Tlf.:33 41 46 60

Ergoterapeutforeningen
Nørre Voldgade 90

1358 København K
Tlf.:33 41 47 00

Etf Region Øst
Høje Taastrup
Boulevard 82, 1. tv
2630 Høje Taastrup
Tlf.: 46 30 51 50

 

 

 

ERF Region Øst

TR Jonna Straarup, ved: ansættels af og lønforhandling for basispersonale

72.01

Overenskomst for ledere/mellemledere ansat i den kommunale ældreomsorg

LederForum,
Bredballe Byvej 63
7120 Vejle
Tlf.: 75 81 40 88

LederForum
Bredballe Byvej 63
7120 Vejle
Tlf.: 75 81 40 88

FOA - Fag og Arbejde
Staunings Plads 1-3,
1790 København V
Tlf.: 46 97 26 26

FOA - Fag og Arbejde - SOSU- afd.
Godthåbsvej 15
2000 Frederiksberg
Tlf.: 46 97 22 22

73.01

Overenskomst for social- og sundheds-personale

FOA - Fag og Arbejde
Staunings Plads 1-3,
1790 København V
Tlf.: 46 97 26 26

FOA - Fag og Arbejde - SOSU- afd.
Godthåbsvej 15
2000 Frederiksberg
Tlf.: 46 97 22 22

74.01

Overenskomst for økonomaer, køkkenassistenter samt køkken-assistentelever

Kost og Ernæringsforbundet
Nørre Voldgade 90
1358 København K
Tlf.:33 41 46 60

Kost og Ernæringsforbundet
Nørre Voldgade 90
1358 København K
Tlf.:33 41 46 60

75.01

Overenskomst for husassistenter ansat ved alderdoms-, syge- pleje- og rekreationshjem

FOA - Fag og Arbejde
Staunings Plads 1-3,
1790 København V
Tlf.: 46 97 26 26

FOA - Fag og Arbejde -SOSU- afd.
Godthåbsvej 15
2000 Frederiksberg
Tlf.: 46 97 22 22

 

Vejledning