Afskedigelse

Retningslinjerne for personale bestemmer, hvad der skal gælde i bestemte situationer; både hvad lederen skal og hvad medarbejderne derfor kan regne med sker, samt hvad medarbejderne må og ikke må i bestemte situationer


Afskedigelse kan under normale omstændigheder først komme på tale, hvis det viser sig, at forsøg på at rette op på et utilfredsstillende forhold ikke lykkes.

Lederen skal derfor påpege overfor medarbejderen, hvis der er forhold omkring arbejdet der ikke er tilfredsstillende, når de konstateres; og lederen skal derefter gøre, hvad der er nødvendigt for at fastholde medarbejderen, eksempelvis ved nødvendig kompetenceudvikling eller forflyttelse.