Introduktion af nye medarbejdere

Retningslinjerne for personale bestemmer, hvad der skal gælde i bestemte situationer; både hvad lederen skal og hvad medarbejderne derfor kan regne med sker, samt hvad medarbejderne må og ikke må i bestemte situationer


Nye medarbejder skal føle sig velkomne i Albertslund Kommune. Det er ledelsens ansvar, at nyansatte introduceres til arbejdspladsen og til den konkrete arbejdsfunktion straks efter ansættelsen.

Introduktionen skal ud over jobbeskrivelsen give et indtryk af de krav og forventninger, der er knyttet til stillingen, og der skal orienteres om kommunens organisationsplan og samarbejdsforhold.