IT-sikkerhed

Retningslinjerne for personale bestemmer, hvad der skal gælde i bestemte situationer; både hvad lederen skal og hvad medarbejderne derfor kan regne med sker, samt hvad medarbejderne må og ikke må i bestemte situationer


Det er kun tilladt at have adgang til og behandle data og informationer i overensstemmelse med Albertslund Kommunes interesser og under hensyn til den til enhver tid gældende lovgivning og god dataforvaltningsskik. Se It-sikkerhedspolitikken.

I overensstemmelse med lovgivningen har den enkelte medarbejder kun adgang til personhenførbare data og informationer, der er relevante for de arbejdsmæssige opgaver, som medarbejderen har.

For at beskytte data og informationer mod tab og for at sikre borgerne den størst mulige retssikkerhed skal alle medarbejdere følge de vedtagne procedurer og retningslinjer for god databehandlingsskik.