Risikostyring

Retningslinjerne for personale bestemmer, hvad der skal gælde i bestemte situationer; både hvad lederen skal og hvad medarbejderne derfor kan regne med sker, samt hvad medarbejderne må og ikke må i bestemte situationer


Albertslund Kommune forventer, at alle medarbejdere gør opmærksom på handlinger eller indretninger, der indebærer en klar risiko for skader og arbejdsskader.

Albertslund Kommune forventer også, at alle, der har forslag til at formindske eller fjerne en risiko, bringer forslaget frem.