Rygning

Retningslinjerne for personale bestemmer, hvad der skal gælde i bestemte situationer; både hvad lederen skal og hvad medarbejderne derfor kan regne med sker, samt hvad medarbejderne må og ikke må i bestemte situationer


Må der ryges i kommunens lokaler, på kommunens områder eller i kommunens køretøjer:

Nej:

  • Hverken ansatte eller borgere og andre der besøger eller bruger kommunens lokaler, kommunens områder eller kommunens køretøjer må ryge i lokalerne, på områderne eller i køretøjerne
  • Det gælder også, når en ansat er i en borgers private hjem
  • På skoler og i daginstitutioner er der en særlig lovgivning

Ja:

  • Udendørs, der hvor lederen anviser det
  • Ved terapeutisk behandling og lignende af særlige grupper af borgere, hvis der gives dispensation til, at rygning i et behandlingsøjemed kan tåles. Det relevante medudvalg udarbejder særlige retningslinjer om det

Medarbejdere, der arbejder i private hjem kan blive udsat for passiv rygning. Det relevante MEDudvalg er ansvarlig for at udarbejde retningslinjer for området og at medarbejderne får besked om det. Retningslinjerne skal som minimum henstille til borgerne, at de ikke ryger, mens den ansatte er i hjemmet.

Rygning giver ikke ret til flere pauser og rygning udendørs skal indpasses i det daglige arbejde og kun når det ikke er til gene for det daglige arbejde. Lederen afklarer eventuelle uoverensstemmelser i den forbindelse.

Reglerne om rygning handler om:

  • At sikre et røgfrit miljø for at undgå ulemper og ubehag ved passiv rygning
  • At sende et positivt signal om ikke at ryge og vise hensyn og virke som rollemodeller for borgere, herunder børn og unge

Rygepolitik

Kortbilag om rygeforbud på rådhusets matrikel

Rygepolitikken gælder også for e-cigaretter
KommuneMED har på mødet, den 21. maj 2013 besluttet at rygepolitikken også omfatter brugen af e-cigaretter. Det betyder, at rygere der bruger e-cigaretter også skal følge reglerne i rygepolitikken.

Notat til KommuneMED om e-cigaretter