Tværgående forhåndsaftaler

Her kan du finde lokale aftaler, som gælder på tværs af kommunens arbejdspladser og faggrupper.


Forhåndsaftale om aflønning af tillids- og arbejdsmïljørepræsentanter

Tillæg til forhåndsaftale om aflønning af tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter