Beskrivelse af forretningsgangen

Forhandlermappen indeholder en række redskaber og oplysninger, der giver dig et godt grundlag for de kommende forhandlinger. Det drejer sig om beregningsværktøjer, lønstatistikker, person- og organisationsoplysninger, beskrivelse af forretningsgange mm.


1. Den decentrale leder forbereder forhandling

 • læs overenskomsten
 • læs eventuel forhåndsaftale
 • udskriv lønstatistik (fra forhandlermappen)
 • udskriv eventuelt de relevante rapporter fra Decentral Lønstyring: R-021 Medarbejder lønsammensætning og R-020 medarbejder oplysninger
 • beregning af puljer – hvad har du at forhandle med? – hvad koster dine forslag?
 • tjek kommunens lønpolitik og dellønspolitikker
 • begrund dine forslag
 • prioriter dine forslag
 • Center for Ledelse og Personale yder rådgivning, hvis er du i tvivl om beregninger, begrundelser eller andet.


2. Den faglige organisation indkaldes til forhandling

 • find ud af hvem der har kompetencen til at forhandle – er det organisationen centralt, lokalafdelingen eller den lokale tillidsrepræsentant, anvend maske til indkaldelsesbrev. Du kan finde liste over tillidsrepræsentanter i IPL-systemet under MED-organisationen.
 • aftal eventuel udveksling af forhandlingsforslag med den faglige organisation
 • medsend lønstatistik og eventuelt også udskrifter fra Decentral Lønstyring. (NB hvis rapport R-020 medsendes skal cpr.-nr. slettes)

3. Forhandling

 • Center for Ledelse og Personale yder bistand ved selve forhandlingen, hvis det ønskes. Du skal selv rette henvendelse, hvis du ønsker bistand.
 • du kan altid kontakte Center for Ledelse og Personale under selve forhandlingen, hvis du har brug for rådgivning
 • det er altid bedst at mødes "i øjenhøjde". Dermed menes, at såfremt den faglige organisation sender en central forhandler tilrådes det, at du beder Center for Ledelse og Personale om at deltage.
 • der udarbejdes et referat af forhandlingen som begge parter underskriver

4. Forhandlingsresultatet underskrives

 • forhandlingsskemaet skal altid anvendes til underskrivning af forhandlingsresultatet
 • husk at der ikke er indgået nogen aftale, før forhandlingsresultatet er underskrevet af begge parter
 • i visse tilfælde kan det være mest hensigtsmæssigt og tidsbesparende at underskrive aftalen i forbindelse med afslutning af forhandlingen (forudsat, at man har opnået enighed)
 • kan det ikke lade sig gøre, fremsendes forhandlingsskemaet i 2 underskrevne originaler til den faglige organisation. Skemaerne underskrives af den faglige organisation og den ene original sendes tilbage til den decentrale leder
 • det er dig som decentral leder, der har ansvaret for at få forhandlerskemaet underskrevet

5. Forhandlingsresultatet indberettes i LPA-portalen

 • Forhandlerskemaet arkiveres i acadre. KMD skriver brev til medarbejderen og indberetter i lønsystemet.

6. Den decentrale leder orienterer medarbejderen

 • det er dig, som decentral leder, der har ansvaret for, at medarbejderen orienteres om forhandlingsresultatet
 • der afholdes en lønsamtale, hvor den decentrale leder redegør for forhandlingsresultatet overfor medarbejderen
 • der stilles ikke krav om, at de medarbejdere, der ikke har opnået lønfremgang ved de årlige lønforhandlinger, skal indkaldes til lønsamtale.

Forslag til indhold i aftaler om resultatløn