Gode råd til forhandlingen

Forhandlermappen indeholder en række redskaber og oplysninger, der giver dig et godt grundlag for de kommende forhandlinger. Det drejer sig om beregningsværktøjer, lønstatistikker, person- og organisationsoplysninger, beskrivelse af forretningsgange mm.


Nogle af nøgleordene i forbindelse med forhandlingerne er grundighed og forberedelse.

Forud for forhandlingerne skal du altid checke overenskomster og eventuelle forhåndsaftaler for dit område. Dette er for at se, hvad du som minimum skal yde den ansatte i henholdsvis funktionsløn og kvalifikationsløn.

Forud for forhandlingerne skal du udarbejde dine egne forslag. Her kan du med fordel tage udgangspunkt i kommunens overordnede lønpolitik og forvaltningens/afdelingens dellønpolitik, når du skal begrunde dine forslag - vær opmærksom på, at tillæg altid er pensionsgivende. Det skal også fremgå af aftalen, hvordan funktionstillæg kan opsiges, eller under hvilke omstændigheder tillægget bortfalder.

Når du har udarbejdet dine forslag skal de prioriteres. På den måde har du på forhånd gjort dig klart, hvilke forslag du "vil" have igennem, og hvilke forslag der er mindre vigtige. Denne prioritering behøver ikke at være kendt af organisationen på forhånd!

Udveksling af forslag mellem organisationen og dig selv bør ske samtidigt og typisk forud for første møde. Den samtidige udveksling forhindrer, at den ene part drager fordel af den andens forberedende arbejde, og dermed er i stand til at tilpasse sit forslag. Samtidigt giver udvekslingen af forslag et fingerpeg om de områder, hvor "slagene skal slås".

Beregning af den økonomiske konsekvens dels ved ens egne forslag og dels ved organisationens forslag kan ske i Decentral Lønstyring's simuleringsdel.

Selve forhandlingen kan være en hård proces. Undgå at føle dig irriteret, presset eller på anden måde utilpas. Det er helt almindeligt at bede om en pause i forhandlingen, hvis du har behov for at tænke dig om, beregne forslagene eller skal undersøge noget. Du kan altid trække på Personaleafdelingen, også telefonisk midt i en forhandling, hvis du savner råd eller vejledning.

For at undgå senere misforståelser eller diskussioner er det vigtigt, at forhandlingsresultatet underskrives inden modparten forlader forhandlingen

Efter endt, vellykket forhandling skal det originale forhandlingsskema sendes indberettes i LPA-portalen og arkiveres i acadre.Du tager en kopi af skemaet til medarbejderen og afholder lønsamtalen på denne baggrund.

Skulle du have spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Lene Fridberg eller Karen Møller Hansen.