Statistik

Forhandlermappen indeholder en række redskaber og oplysninger, der giver dig et godt grundlag for de kommende forhandlinger. Det drejer sig om beregningsværktøjer, lønstatistikker, person- og organisationsoplysninger, beskrivelse af forretningsgange mm.


Forhandlingsparterne har i fællesskab udarbejdet en introduktion til lønstatistik i samarbejde med FLD. Publikationen "Lønstatistik for begyndere – en introduktion" kan downloades via hjemmesiden www.personaleweb.dk. Skrivelsen er en introduktion til lønstatistik og tager udgangspunkt i et forhandlingseksempel, hvor der gives et grundlæggende kendskab til nogle typiske opgørelsesmetoder og de mest almindelige begreber.