Procedureaftaler


Procedureaftaler for forhandling af lokal løndannelse

Aftalen er forhandlet mellem Albertslund Kommune og Lærernes Centralorganisations lokale afdeling (Kreds 25), Landsforbundet af voksen- og Ungdomsundervisere og Lederforeningen i Danmarks Lærerforening

Aftale om lokal løndannelse for lærere 

 Bilag 1 om  individuelle lønaftaler i Albertslund Kommune

Bilag 2 om individuelle lønaftaler for LC

Bilag 3 om forhåndsaftaler for LC

 

Aftalen er forhandlet med BUPL, FOA – Fag og Arbejde og Socialpædagogernes Landsforbund.

Aftale om lokal løndannelse for den pædagogiske branche

Bilag 1 om procedureaftale for dag- og klubområdet

 

Aftalen er forhandlet med FOA – Fag og Arbejde, Fagligt Fælles Forbund og Dansk Formandsforening

Aftale om lokal løndannelse for det tekniske område

Bilag 1 om individuelle lønaftaler i Albertslund Kommune

Bilag 2 om  individuelle lønaftaler og forhåndsaftaler