Vejledninger


I regnearket med lokallønsandele kan du se om din lokale lønandel er under måltallet, som er FLD-rapporten for november 2010. Er lokallønsandelen faldet skyldes det som hovedregel:

- at en fratrådt medarbejders lokalløn ikke er genforhandles
- at der er sket ændringer i medarbejderes lønsammensætning
- at en medarbejder er på orlov uden løn (fx barsel)

For at vurdere om din faldende lokallønandel skyldes forskelle i fra- og tiltrådte medarbejderes lokallønsandele skal du følge denne vejledning.

Lønsammensætningen kan af flere årsager svinge hen over året, og selv om rapporten viser, du ikke har problemer med din lokallønsandel, skal du forholde dig kritisk til rapporten.

1. Dan et overblik over fratrådte og tiltrådte medarbejdere via Decentral Lønstyring.

  • Gennemgå medarbejderoversigten for afdelingen i Decentral Lønstyring for at sikre at alle medarbejdere er med på listen. Nye medarbejdere er automatisk med på listen efter første lønudbetaling.
  • Sørg for, at fratrædende medarbejdere står som fratrådte pr. given dato.

Vejledning i den generelle brug af Decentral Lønstyring findes her. Se afsnit 8.5 side 22 om fratrådte medarbejdere og side 24 om tiltrådte medarbejdere.

2. Træk lokale lønandele for fratrådte og tiltrådte medarbejdere via Lønportalen (LPA) og beregn beløbsmæssig difference.

Slå op i Lønportalen på Internettet og søg den enkelte medarbejders lønoplysninger i mappen "lønspecifikation" under "dokumenter".

 Billede1lokalloen1

Billede2lokalloen2

  • Find mappen "Lønspecifikationer" under den pågældende medarbejder. Klik på den øverste (nyeste) lønseddel
  • I tekstkolonnen på bagsiden af lønsedlen kan man se, hvilke tillæg medarbejderen har fået
  • I kolonnen "Aftale" kan man se, om det er Centrale eller Individuelle (Lokale) aftaler

Billede3lokalloen3

3. Beregn forskellen mellem fratrådte og tiltrådte medarbejderes lokale lønandele.

I eksemplet herunder ses en beløbsmæssig difference på 1.717,64 kr. Såfremt den samlede nettoløn er uændret, skal man i dette tilfælde forhandle lokale tillæg svarende til differencen for at opnå samme lønandelsprocent som tidligere. (Få selv et tilsvarende beregningsark ved at klikke her).

Billede4lokalloen4

Brug for hjælp?

Hvis man har spørgsmål til denne vejledning, kan man kontakte ØC-Callcenter.
Hvis man har brug for hjælp til at danne sig et overblik over afdelingens samlede lokallønsandel fordelt på medarbejdere, kan man sende sin forespørgsel pr mail til ØC-Callcenter.
Hvis man har et beløb, som skal forhandles, kan man kontakte CLP for hjælp og vejledning.

Den 5. januar 2012 havde den Tværgående Chefgruppe møde om lokal løndannelse.  

Plancher fra mødet

Notat fra mødet

Godkendelse af indstillingen

Lokal lønandelspct nov 2010 - maj 2013

Forskel mellem fratrådte og tiltrådtes lokale lønandele