Albertslund værdierne

Albertslundværdierne er: Det professionelle råderum, Den nære relation, Den gensidige initiativpligt, Mangfoldighed og Demokrati


Albertslundværdierne er kernen i vores personalepolitik; eller omdrejningspunktet. Værdierne bringes i spil, hvor der personalepolitisk er mulighed for at gøre et, frem for noget andet. I de situationer, hvor der med andre ord kan handles forskelligt, udstikker værdierne retningen.

Værdierne bruges på den måde til at vise vejen og til at pejle efter i den daglige håndtering af personalepolitiske spørgsmål, loyalt overfor de personalepolitiske mål og, hvor der ikke er retningslinjer der siger, hvad der gælder.

Værdierne bruges også, når de personalepolitiske værktøjer tages i brug.

Værdiværktøjet
Er der brug for at forholde sig til et personalepolitisk spørgsmål, der ikke på forhånd er skrevet noget om eller taget stilling til, kan værdiværktøjet bruges.

Værdiværktøjet består af tre spørgsmål. Svarene på spørgsmålene kan give indhold til, hvordan der skal handles i den konkrete situation.

Spørgsmålene er:

1. Hvad er det vi vil?
2. Hvad er det vi gør?
- når vi har de 5 værdier
3. Hvad skal succeskriteriet være

Pjece om Albertslundværdierne
I pjecen om Albertslund værdierne, er værdierne foldet ud til inspiration for det daglige arbejde med værdierne. Afsnittet om værdierne fra pjecen er gengivet under navnene på de 5 værdier

Læs pjece om Albertslundværdierne