Personalepolitiske værktøjer

Personalepolitiske værktøjer kan bruges i arbejdet med personalepolitiske emner konkret, suppleret af værdierne. Værktøjerne forandres og tilpasses løbende.


Der er personalepolitiske værktøjer om: