Retningslinjer for personale

Retningslinjerne for personale bestemmer, hvad der skal gælde i bestemte situationer; både hvad lederen skal og hvad medarbejderne derfor kan regne med sker, samt hvad medarbejderne må og ikke må i bestemte situationer.


Der er retningslinjer indenfor:

Vold og trusler om vold

Introduktion af nye medarbejdere

Prøvetid

Kompetenceudvikling

PULS - Personaleudviklings- og lønsamtaler

LULS - Lederudviklings- og lønsamtaler

IT-sikkerhed

Sygefravær

Risikostyring

Seniorsamtaler

Senioraftaler

Afskedigelse

Alkohol

Rygning

Gaver